ความเห็น


กราบนมัสการพระคุณเจ้า พระอาจารย์มหาแลครับ

  • ผู้คนเริ่มอิ่มตัวกับวิถีดำเนินชีวิตอย่างในระยะที่ผ่านมา แล้วก็แสวงหารูปแบบที่พอดี เพื่ออยู่ในท่ามกลางสังคมสมัยใหม่ด้วยฐานชีวิตที่หวนคืนสู่ความเรียบง่าย และเป็นมิตรกับธรรมชาติมากยิ่งๆขึ้นนะครับ พาคนให้ออกไปเรียนรู้อย่างนี้ก็จะได้มีกรณีตัวอย่างให้นำกลับไปขยายผล สานต่อตามความสนใจของตนเอง ดีกว่าตามกระแสสังคมตามๆกันไปนะครับ
  • ในแง่การบูรณาการกับวิถีชีวิตทางศาสนธรรม ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่จัดว่าเป็นสัมมาชีพ ทำมาหากินที่ลดการเบียดเบียนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งตนเอง อย่างนั้นเลยนะครับ พวกผมที่ทำกิจกรรมกันที่พุทธมณฑล เรียกแนวดำเนินชีวิตและทำอยู่ทำกินอย่างนี้ว่า มรรควิถีที่นำไปสู่ชีวเกษม หรือความมีชีวิตและจิตอันเกษมครับ
  • งานมหากาพย์ภารตยุทธและภควัตคีตา ก็มีวิธีคิดแบบนี้เลยครับ คือ เป็นเรื่องของการแสดงประสบการณ์สงครามภายในจิตใจของมนุษย์ ที่ดำเนินเรื่องราวเชื่อมโยงออกไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆของโลกภายนอก แผ่ออกไปสู่สรรพสิ่ง นับว่าการเรียนรู้อย่างแยบคายจากกิจกรรมที่ผู้คนคุ้นเคย แล้วแสดงความเปรียบเทียบในกลอนอย่างที่พระคุณเจ้านำมาถ่ายทอดไว้นี้ ก็สามารถเข้าถึงและได้บทสรุปที่ลึกกซึ้งอย่างเดียวกันนะครับ
  • ผมเคยได้ยินผู้รู้และครูอาจารย์หลายท่านพูดถึงธรรมชาติอย่างหนึ่งของแก่นสภาวธรรมว่า สามารถเข้าถึงได้หลายทาง แต่ไม่ว่าจะเข้าถึงในทางไหนก็จะได้สัมผัสความเป็นสภาวะเดียวกัน เหมือนกัน คงจะเป็นอย่างนี้นะครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี