ความเห็น 1727479

ผ้าเมืองน่าน จากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

พ่อน้องซอมพอ
เขียนเมื่อ 
  • ในฐานะคนเมืองน่านขอขอบคุณที่นำเรื่องราวของเมืองน่านมาเล่าต่อครับ