ความเห็น 1727479

ผ้าเมืองน่าน จากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

เขียนเมื่อ 
  • ในฐานะคนเมืองน่านขอขอบคุณที่นำเรื่องราวของเมืองน่านมาเล่าต่อครับ