ความเห็น 1717775

ลูกศิษย์หรือลูกจ้าง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ ธวัชชัย

ลูกศิษย์บางคนเค้าอาจจะไม่ได้มองว่าเค้าเป็นลูกจ้าง เค้าอาจจะมองว่าเค้าเป็นลูกคนหนึ่งของเรา ต้อมมีลูกศิษย์ที่บอกว่า เค้ามองว่า ต้อมเป็นแม่คนที่สามของเค้า จริงๆ การที่ลูกศิษย์เค้าจะมองเค้าอย่างไรนะ เราคงจะแก้หรือบังคับไม่ได้ สิ่งที่เราสามารถกำหนดได้คือ เรามองนักศึกษาว่าเป็นลูกศิษย์ หรือเป็นแค่คนที่มาเรียนกับเราแล้วเราก็แค่ถ่ายทอดความรู้ให้เค้าตามที่สถานศึกษากำหนดมาให้เราสอนวิชาอะไร

ถ้าครูอาจารย์ในเมืองไทยมากกว่า 80% มองว่าขาดทุนคือกำไร ไม่ได้กั๊กความรู้เพื่อไปสอนพิเศษเหมือนครูบางคน หรือไม่ได้เห็นงานสอนเป็นงานรอง งานหาเงินวิจัยหรือบริการวิชาการเป็นงานหลัก การศึกษาไทยคงก้าวหน้าไปมากกว่านี้

การมองนักศึกษาว่าเป็นลูกศิษย์นั้นดูเหมือนพูดง่าย แต่ทำไม่ง่าย หนึ่ง เราต้องมีความเมตตาปรารถนาดีต่อเค้าเสมอ ไม่ว่าเค้าจะมีพฤติกรรมอย่างไร หรือมีการพูดจาไม่เคารพเราลับหลังอย่างไร สอง เราต้องถ่ายทอดความรู้ให้เค้าอย่างสุดความสามารถ ให้เค้าได้ฝึกปฏิบัติ ถึงแม้เราจะต้องใช้เวลานอกราชการหลายชั่วโมงเพื่อทำเช่นนั้น สาม เราต้องพยายามคิดว่าจะสอดแทรกคุณธรรมให้เค้าเห็นโดยที่เราไม่ได้แค่พูดเท่านั้นได้อย่างไร ซึ่งนั้นหมายความว่า เราต้องฝึกตนให้เป็นตัวอย่างได้ ไม่ง่ายเลย แต่ก็จะพยายามทำต่อไป เมื่อได้นึกถึงพระราชดำรัสของในหลวงเมื่อไหร่ ก็มีกำลังใจเพิ่มขึ้น พระราชดำรัสนั้นคือ "ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น" ขอพระองค์ทรงพระเจริญ