ความเห็น


พระมหาแล ขำสุข(อาสโย)

วันนี้ได้เดินทางไปที่วัดจุฬามณี ในเมืองพิษณุโลกช่วงนี้ทางวัดมีงานอุปสมบทหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ ๕ ธันวามหาราชซึ่งได้จัดเป็นประจำทุก ๆ ปี โดยปีนี้เป็นปีที่ ๒๐

การจัดอุปสมบทหมู่ประจำปีของทางวัดเป็นการดำเนินรอยตามสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ผู้สร้างวัดจุฬามณี ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เสด็จมาประทับในขณะครองราชย์ที่เมืองพิษณุโลกเป็นเวลา ๒๕ ปี แล้วเสด็จออกผนวชอยู่ที่วัดจุฬามณี เมื่อปี

พ.ศ.๒๐๐๘ เมื่อครั้งทรงผนวชมีบรรดาข้าราชบริพารและไพร่ฟ้าออกบวชด้วยถึง ๒,๓๔๘ รูป นับว่าเป็นการอุปสมบทหมู่ใหญ่แสดงถึงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์และพระพุทธศาสนา

ปีนี้มีผู้เข้าอุปสมบท ๒๐๐ กว่ารูปบวชเป็นเวลา ๑๐ วัน มีทั้งชาวบ้านข้าราชการ พระใหม่ก็จำวัดใต้ต้นไม้มีกลดบ้าง เต้นท์บ้างเต็มลานวัดญาติโยมทั้งญาติพระใหม่และสาธุชนทั่วไปก็นำอาหารคาวมาถวายพระกันอย่างเนืองแน่นน่นอุโมทนาบุญ

เนื่องจากบวชไม่กี่วันทางวัดจึงเน้นเรื่องจิตภาวนาเป็นหลักผู้บวชเป็นผู้ใหญ่แล้วมีงานการทำแล้วดูท่าทางท่านตั้งใจดีทุกท่านอีกอย่างเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในหลวงด้วยก็เลยเห็นความตั้งใจในทางกุศลของพระใหม่ญาติโยมก็ชื่นใจอิ่มใจในบุญกันถ้วนทั่วทุกคน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี