ความเห็น 1713300

ฝึกอ่านงานวิจัยสรุปให้ได้ในสาระสำคัญ

เขียนเมื่อ 

ผมได้สรุปงานวิจัยเล่มที่ 3 ขึ้นบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับ เด๊ยวเล่มที่ 4 จะตามมาครับผม