ความเห็น 171311

ใส่เพลงใน Blog ดี ไม่ดี อย่างไร ?

สิริรัตน์ ศรีวัฒนะ
IP: xxx.120.178.235
เขียนเมื่อ 

     ขอบคุณอาจารย์สำหรับคำแนะนำดีๆ ค่ะ ซึ่งมีประโยชน์มาก 
     เพราะคิดว่าการใส่เพลงควรจะมีตอนต้นก่อนเริ่มเรื่องก็น่าจะดี แต่ไม่ควรยาวมากทำให้ไปรบกวนตอนอ่านข้อความจากบันทึก ซึ่งก็ไม่ชอบอาจจะทำให้เสียสมาธิในการอ่านได้ค่ะ