ความเห็น 1712276

การประชุมรัฐศาสตร์ฯแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ : วิธีการอยู่กับความรุนแรง...

อิสมาอีล เจ๊ะนิ
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ 

อยู่ว่างๆเกิดอะไรบางอย่างขึ้นมาชวนให้คิดต่อ แต่คิดคนเดียวไม่ได้ อยากให้ผู้รู้ช่วยตอบจากข้อความนี้ และคำถามเหล่านี้นะ

" บนพื้นฐานความรู้แบบ Baconian ถือว่า ความรู้ถอดแบบจากการทำงานสามลักษณ์ในจิตมนุษย์ คือ ความทรงจำ เหตุผล และจินตนาการ เพราะความทรงจำเป็นการทำงานทางจิตใจของมนุษย์ ในขณะที่ประวัติศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่ก่อกำเนิดจากความทรงจำ"

คำถามข้อที่หนึ่ง เพื่อไม่ให้ถูกกับดักแห่งความทรงจำดังกล่าวจะทำอย่างไร ?

คำถามข้อที่สอง จะทำอย่างไรให้ความทรงจำให้เกิดใจว่างเปล่าและไม่ถูกครอบงำ?

คำถามข้อที่สาม ในท่ามกลางสภาพความเป็นตัวตนสามารถผลิตความทรงจำเหล่านั้นได้ตลอดเวลาจะอยู่กับมันอย่างไร?

ขอบคุณนะอ.ฟูอัด และผู้เป็นนักคิด