ความเห็น 1710281

บอกความหมายของเทคโนโลยี

เกริกชัย เมืองมูล
IP: xxx.157.237.164
เขียนเมื่อ 

ทำให้มีประโยช