ความเห็น 1709224

38. อาหารเช้าที่เถียงนา

เขียนเมื่อ 

หน้าที่สำคัญของสัตว์ คือ การดำรงเผ่าพันธุ์

สำหรับคน คุณบัวใช้คำว่า จรรโลงเผ่าพันธุ์ ผมว่าคำนี้ดีจัง

จะพยายามเขียนต่อครับ

ขอบคุณครับ