ความเห็น 17089

โอกาส...ที่มีให้

ชายขอบ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

     "ใจ" เป็นของเรา, "โอกาส" ก็เป็นของเรา ฉะนั้น การให้โอกาสแก่ใจของเราให้เป็น "อิสระ" จึงเป็นเรื่องของเรา หาใช่ใครจะหยิบยื่นให้ได้...นอกจากเราให้ตัวเราเอง