ความเห็น


เขียนต่อครับ

แล้วหลักสูตรนี้จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร?

น่าจะเป็นหลักสูตรที่มี เงา ของหลักปรัชญาข้างต้นทอดอยู่เบื้องหลังตั้งแต่ต้นจนจบ

  • มีความ เชื่อมโยง ว่าทำไมถึงต้องเรียนวิชานี้ เรียนแล้วนักศึกษาเป็นคนดีขึ้นอย่างไร เรียนแล้วนักศึกษาใกล้เคียงกับความเป็นแพทย์ขึ้นอย่างไร
  • เรียนด้วยความ สุนทรีย์ วิชาแพทย์เป็นวิชาที่มี ราก อยู่บนความเมตตากรุณา มุทิตาอุเบกขา อะไรที่ ขัดแย้ง กับสี่ประการนี้ ต้องระแวดระวังให้ดี ในที่นี้รวมทั้งสิ่งแวดล้อม และบุคคลที่อยูภายในคณะฯ เพราะเราต้องการ วัฒนธรรม เป็นตัว เชื่อมโยงที่สำคัญ จึงจะปลูกฝัง value ของสิ่งเหล่านี้ให้นักศึกษาได้
  • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเกต และเข้าใจ ผู้ที่จะเป็นแพทย์ ต้องใจกว้าง กระตือรือร้น ค้นคว้าใฝ่ศึกษาการเล่าเรียน ดังนั้นบรรยากาศกดขี่ บับคั้น เป็นอุปสรรคในการเกิดจินตนาการ บรรยากาศบังคับขู่เข็ญ เป็นอุปสรรคในการเกิดความเมตตากรุณา
  • เรียนแพทย์แบบ mature learner แต่ด้วยจิตสำนึกของเด็กไร้เดียงสา ตรงนี้เหมือนขัดแย้งกัน แต่ไม่ขัดแย้ง จะขออธิบาย

เรียนแพทย์แบบ mature learner แต่ด้วยจิตวิญญาณของเด็กไร้เดียงสา

แพทย์นั้นต้องมี maturity เป็นสมบัติเบื้องต้น นั่นคือ "ความรับผิดชอบ" ต่อการคิด การแสดงออกของตนเองร้อยเปอร์เซนต์ แต่ในมุมหนึ่ง "จิต" ที่พร้อมในการเรียนนั้น ไม่ใช่จิตของผู้ใหญ่ แต่เป็น จิตของเด็กทารก จิตไร้เดียงสา ที่ธรรมชาติกำหนดหน้าที่มาให้มีเพียงอย่างเดียว คือ เรียนเพื่ออยู่รอด หรือ เรียน / อยู่รอด ก็ได้ จะเห็นว่าเป็น instinct ของเด็กที่จะเรียนรู้ และเด็กมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่สูงมาก กระหายที่จะเรียน กระหายที่จะรู้ ตื่นเต้น และสนุกสนานมีความสุข เพลิดเพลินกับสิ่งใหม่ๆ ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้เบื่อ

บางทีเราจัดหลักสูตร จัดประสบการณ์การเรียนการสอนแล้ว แทนที่เราจะได้การเรียนรู้แบบ mature learner ด้วยจิตไร้เดียงสา เรากลับได้ การเรียนรู้แบบ immature learner ด้วยจิตที่อ่อนล้าชราภาพ แทน คือนักศึกษาไม่ได้พัฒนาความรับผิดชอบ คะแนนตกก็ถูกช่วยเหลือ อ่อนแอก็มีคนปกป้อง มีคนให้เหตุผล แต่กลับทำให้จิตแห่งการตื่นตัวในการเรียนยิ่งอ่อนแอ ไม่ได้ฝึก ดูไปกลับเป็นจิตที่อ่อนล้าชราภาพกว่าร่างกาย

จะทำอย่างไรให้คนพัฒนา ความรับผิดชอบในตนเอง?

จะทำอย่างไรให้คนพัฒนา จิตไร้เดียงสาแห่งการเรียนรู้?

฿200.00 -58.0%
฿299.00 -52.31%
฿117.00 -44.44%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี