ความเห็น 170731

ใส่เพลงใน Blog ดี ไม่ดี อย่างไร ?

เขียนเมื่อ 

คุณภาวิณีพิมพ์ผิด 3 ที่ครับ

  ดิฉันว่าการใส่เพลงมีผลดีต่อการทำงาน มี สีสรรค์มากค่ะ และที่สำคัญไม่ เครียส ด้วยค่ะ ดิฉันเป็นคนชอบฟังเพลงค่ะเวลาทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพลงมันทำให้ผ่อนคลายมาบ้างค่ะ และทางที่ดีควรนำเพลงแนวสบายๆ มาใส่ไว้ค่ะ จะได้สบายหูด้วยและทำงานไม่ เครียส ด้วยค่ะ