ความเห็น 1706666

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ภัทราวดี บุญญโสภณ
IP: xxx.175.54.167
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผศ.มานิต ที่เคารพ

มีเรื่องรบกวนเรียนถามเรื่องทุนศึกษาต่อปริญญาเอกค่ะ หนูเรียนจบระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 3.62 ค่ะ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพื่อกลับมาทนแทนบุญคุณประเทศชาติ และในหลวงของหนู เพื่อจะได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ได้ศึกษามาให้กับน้องๆ หลานรุ่นต่อไปเพื่อประเทศชาติ ของเราจะได้พัฒนาขึ้น

หนูมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อปริญญาเอก แต่ยังขาดทุนทรัพย์อยู่ค่ะถ้ารอเก็บเงินต่อไปหนูคงจะมีอายุมากขึ้นแน่เลย

จึงขอความกรุณาให้รายละเอียดหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อขอทุนด้วยนะค่ะ หรือถ้าท่านอาจารย์กรุณาโทรกลับหาหนูจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ เบอร์โทรศัพท์หนูนะค่ะ 081 308 4418 ค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ภัทราวดี