ความเห็น 1701556

แนะนำโรงเรียนบ้านไผ่

จิตรกร
IP: xxx.26.158.58
เขียนเมื่อ 

ช่วงวันที่ 21-25 ธ.ค.2552 สมเด็จพระเทพฯ สเด็จเปิดอาคารศูนย์วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา