ความเห็น 17014

Mindmap...น่าทึ่ง ไม่น่าเชื่อ "อสม."

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

การทำงานจากฐานความเชื่อ

ในความสนใจที่สนใจ..เรื่อง "ปัญญา" ของคน
ไม่ว่าจะเป็นใครอะไร...อย่างไง
ต่างมี "กระบวนการทางปัญญา"...ให้ศึกษา
แต่ที่..ดูน่าท้าทาย
คือ...ในกลุ่มคน...ชาวบ้าน..
ที่ไม่ใช่แพทย์ ดอกเตอร์...นักวิชาการ ฯลฯ
ที่อยู่ได้..บางครั้งไม่ต้องอาศัย "ใบปริญญา"..ใดใด
แต่หากดำรงอยู่...อย่างชาญฉลาด
อย่างที่เราเรียกว่า..มี"ภูมิปัญญา"..นี่สิ
เป็นสิ่งที่เราควรค้นหา...ความงดงามทางปัญญานั้น
เพื่อ...ดำรงอยู่
และส่งเสริม...
สิ่งที่เรา (คุณชายขอบ...และทีม)กำลังทำนั้น...เป็นจริต..ที่เราในทีมมีตรงกัน
นั่นคือ...ความเชื่อ...ในสิ่ง-งานที่ทำ
และนี่เป็นเพียง...สิ่งเล็กๆ..บางส่วนที่ควรพึงเสนอได้
จึงได้นำมาตีพิมพ์...