ความเห็น 170025

ใส่เพลงใน Blog ดี ไม่ดี อย่างไร ?

เขียนเมื่อ 

บางทีก็เพลินกับการฟังเพลงค่ะ แต่บางทีกลายเป็นขาดสมาธิในการอ่านไปจริง ๆ ด้วยค่ะ