ความเห็น 169999

ใส่เพลงใน Blog ดี ไม่ดี อย่างไร ?

เขียนเมื่อ 
ดิฉันเห็นด้วยกับความคิดเห็นของอาจารย์ Handy นะค่ะ 

ลูกเล่นอื่นๆ มีอีกเยอะค่ะที่สามารถใส่ในบล็อกได้ แต่เป็นเพลงนี้หลายท่านอาจจะไม่ชอบค่ะ ดิฉันเองก็ไม่ชอบค่ะ เพราะบางเพลงดิฉันฟังแล้วก็ไม่ชอบค่ะก็เลยเป็นการรบกวนสมาธิการอ่านในบางครั้งค่ะ 

แต่อย่างไรแล้วแต่เจ้าของบล็อกค่ะว่าเขาอยากจะใส่อะไรลงไปบ้าง แต่ก็ได้เตือนไว้แล้วเช่นกันค่ะ http://gotoknow.org/blog/tutorial/68196

ขอบคุณอาจารย์ Handy ค่ะ