ความเห็น 169554

ภาพของไหว้ตรุษจีน

เขียนเมื่อ 
สมัยเด็กๆ เคยไหว้ที่บ้านยายค่ะ แต่แม่ไม่จัดไหว้ค่ะ....สมัยเด็กๆ ตรุษจีนชอบค่ะ เพราะจะได้ทานไข่เปลือกแดงๆ .....