ความเห็น 169534

ใส่เพลงใน Blog ดี ไม่ดี อย่างไร ?

เขียนเมื่อ 
  • ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้นำเพลงหรืออุปกรณ์เสริมเข้ามาใช้เลยครับ
  • เชื่อว่าอาจทำให้คนเข้ามาโหลดช้า เพราะบางท่านใช้เน็ทธรรมดาไม่ใช่ความเร็วสูง