ความเห็น 169472

ใส่เพลงใน Blog ดี ไม่ดี อย่างไร ?

เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านและแสดงความคิดเห็นครับ 
   จะต่างจะเหมือนกันหรือไม่ มิไช่ปัญหา  ต่างความคิด  ต่างจิต ต่างใจ เป็นเรื่องธรรมดา  การยอมรับความแตกต่างเป็นศิลปะของการดำเนินชีวิตครับ  คงจะเซ็งไม่น้อยหากทุกคนในโลกมีอะไรเหมือนกันหมด ผมคนหนึ่งล่ะ  ไม่ชอบแน่นอน
   แต่ .. แต่ .. แต่ ถ้าเป็นการสร้างสรรค์อะไรเพื่อนำสู่สาธารณะ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าทำไปเพื่อประโยชน์อันใด  ก็ขอให้เรียนรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องบ้าง ตามความจำเป็น เพื่อให้สิ่งที่เรานำเสนอได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย  จะเอาความพอใจของผู้ผลิตเป็นตัวตั้งคงไม่เหมาะครับ  แม้แต่จะถามว่า เขาชอบอย่างไร แล้วหลับหูหลับตาทำเพื่อสนองความชอบ ก็อาจ เข้าป่า ได้ง่ายๆเหมือนกันครับ  โปรดระวัง