ความเห็น 1688877

ฝึกอ่านงานวิจัยสรุปให้ได้ในสาระสำคัญ

เขียนเมื่อ 

คุณไพรินทร์ก้าวหน้าไปมากเลยครับ สงสัยเพื่อน ๆ จะตามไม่ทันแน่เลย