ความเห็น 16880

โอกาส...ที่มีให้

ดอกหญ้า
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ   เมื่อเราให้โอกาสเรา  เราจะมีโอกาส
ถ้าเราให้โอกาสแก่ตนเอง เราจะรู้ว่าอิสระจากโอกาสที่เราได้รับจากตนเอง  มีคุณค่าและมีความสุขจากใจของเราเองค่ะ