ความเห็น


และเมื่อเกิดปัญหา ครอบครัว ชุมชน และสังคม ก็จะคาดหวังแต่เพียงให้การศึกษาในห้องเรียนและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อื่นซึ่งขาดองค์ประกอบในการมีประสบการณ์ทางสังคมและการได้ปฏิสัมพันธ์กับวิถีชีวิตทั้งของครอบครัวพ่อแม่และของสังคมที่เป็นจริง

เรื่องทำนองนี้และในสภาพแวดล้อมที่สังคมขยายตัวอย่างซับซ้อนมากแล้วนี้ จำเป็นที่จะต้องช่วยกันคิดและทำ ของผู้คนหลายฝ่ายเสียแล้วนะครับ หากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่ ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สื่อ  ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ทำอย่างเอกเทศ ก็คงจะรับมือไม่ไหวและเรียนรู้ไม่ทันกับความจำเป็น

อย่างที่ผมแปรเอาการเสวนากับพระคุณเจ้ากับทุกท่านในนี้ มาเป็นเวทีพูดคุยกันเรื่องของชุมชนหนองบัวที่เชื่อมโยงไปกับการได้ทำการงานและการดำเนินชีวิตในเงื่อนไขแวดล้อมต่างๆของแต่ละคนอย่างนี้ ก็มีความคิดอย่างที่พระคุณเจ้ากล่าวถึงอยู่เบื้องหลังเหมือนกันนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี