ความเห็น


ปัจเจกจะกินและอยู่กันตนเองแบบเอกเทศไม่ได้ ต้องคำนึงถึงผู้อื่นแทบจะทุกคำข้าว หรือบางทีก็อาจจะเกิดกระบวนการทางสังคม ขัดเกลาหล่อหลอมกันให้เจริญเติบโต นับว่าเป็นวิถีวัฒนธรรมสุขภาพแบบองค์รวมด้วย ที่บูรณาการทั้งกระบวนการสร้างพลเมืองให้มีสำนึกและจิตสาธารณะ สร้างสุขภาวะในระดับกลุ่มก้อน และเป็นกลไกที่ไม่เป็นทางการ ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดการชีวิตส่วนรวมด้วยกันของชุมชนระดับต่างๆ.

                       

  • ข้าวห่อใบบัวจากวันงาน สื่อสานสุขภาวะสาธารณะชีวเกษม เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ ร้านหนังสือเบิกม่าน .. ป้าอ้วน ใส่เครื่องให้เยอะเลย หอม อร่อย มีคุณค่ามากๆ เหมือนเดิมค่ะ ...

                      

  • ป้าอ้วน ผู้อยู่เบื้องหลังความงดงามของงานนี้ค่ะ (กำลังเตรียมเครื่องข้าวห่อใบบัว)
  • ป้าอ้วนผู้สร้างสุข ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการเป็นผู้ให้ และเสริมกำลังใจแก่ผู้อื่นเสมอ สร้างสุขจากภายในจริงๆ
  • ขอบคุณค่ะ ป้าอ้วน : วริชฌิตา ปลั่งสำราญ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี