ความเห็น 1683068

ฝึกอ่านงานวิจัยสรุปให้ได้ในสาระสำคัญ

คุณวราภรณ์ และคุณเอกพลครับ

ผมได้ไปเยี่ยมชมบันทึกในบล็อกแล้วครับ