ความเห็น 1681721

ลูกศิษย์หรือลูกจ้าง

เขียนเมื่อ 

แวะมาหาข้อคิดขอรับอาจารย์..