ความเห็น 168088

ใส่เพลงใน Blog ดี ไม่ดี อย่างไร ?

เขียนเมื่อ 

จริง ๆ แล้วก็แล้วแต่มุมมองที่จะคิด 

คนเราเกิดมาหน้าตายังไม่เหมือนกันเลย  แล้วจะให้ระบบความคิดเหมือนกันได้อย่างไร จริงมั๊ย ??