ความเห็น 168

การศึกษาตลอดชีวิต กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ธวัชชัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ผมขอเสริมเรื่องของ แหล่งเรียนรู้ ในบันทึก ให้ “หนังสือ” ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนไทยจะได้ไหม ครับ