ความเห็น 1679654

ฝึกอ่านงานวิจัยสรุปให้ได้ในสาระสำคัญ

เขียนเมื่อ 

เจ้าเว็บบล็อคเนี๊ยะมีประโยชน์มากจริงๆ ดีกว่าไปเสียเวลาแชทคุยกัน สุดยอดค่ะ