ความเห็น


นี่นับเป็นการบันทึกการแสดงธรรมให้การศึกษาอบรมแก่ชุมชนไปด้วยเลยนะครับ ทั้งเป็นการถ่ายทอด ทำหมายเหตุ และเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ของชาวบ้าน ที่ผสมผสานไปกับกิจกรรมชีวิตนะครับ ขออนุโมทนาครับ

พระคุณเจ้าบันทึกในลักษณะนี้นั้น เริ่มมีเค้าโครงของการรายงานจากภาคปฏิบัติและบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลประสบการณ์เหมือนการทำกรณีศึกษาไปด้วย ซึ่งนอกจากแสดงเรื่องราวเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวเองแล้ว ลักษณะการบันทึกและเขียนถ่ายทอดอย่างนี้ หากปรับแต่งไปเรื่อยๆให้ทำง่าย พอเหมาะ ดึงความคิดและบทเรียนออกมาใช้ได้ง่าย ก็จะสะสมเป็นข้อมูลการวิจัยที่ดีมากเลยครับ  สามารถนำมาวิเคราะห์-สังเคราะห์ซ้อนลงไป สร้างเป็นความรู้ได้เป็นอย่างดีครับ

หากทำเองก็จะเป็นผู้สังเกตการณ์ทางสังคมและร่วมบันทึกความรู้จากคนที่อยู่ในปรากฏการณ์ และเมื่อต้องการเชื่อมโยงเครือข่ายเรียนรู้และเป็นเครือข่ายทำวิจัยแบบชาวบ้าน-ชาวบ้านกับคนภายนอก วิธีการอย่างนี้ก็จะเป็นวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลไปในตัวได้อีกด้วยครับ

                  

คนที่ต้องทำหน้าที่กับกลุ่มคนทุกแขนง ก็จะสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถร่วมเป็นเครือข่ายสร้างความรู้และมีส่วนปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติ ในการทำให้ชุมชนกับสังคมชาวบ้านมีพลังเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

เหมือนในอดีตที่การคุยกันตามลานบ้าน ชานเรือน ศาลาวัด ก็มักจะมีคนทำให้วงคุยกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อพัฒนาแนวปฏิบัติใหม่ๆ ก็ย่อมจะยกระดับให้กลมกลืนไปกับเงื่อนไขแวดล้อมใหม่ๆได้ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี