ความเห็น 1679430

ฝึกอ่านงานวิจัยสรุปให้ได้ในสาระสำคัญ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ หนูลงวิจัย 2 เรื่องเรียบร้อยแล้ว และงานที่อาจารย์มอบหมายให้ไปค้นคว้าด้วยค่ะ เป็นข้อมูลคร่าว ๆ ส่วนใน Power point จะมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อค่ะ (ประมาณ 20 หน้าใน Power point)