ความเห็น 1679316

ฝึกอ่านงานวิจัยสรุปให้ได้ในสาระสำคัญ

เพื่อนๆ ในชั้นเรียนคนไหนเมตตาผมบ้าง บอกวิธีนำข้อมูลขึ้นบล็อคให้หน่อยครับ