ความเห็น 1678358

ฝึกอ่านงานวิจัยสรุปให้ได้ในสาระสำคัญ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ พวกเราทุกคนสบายดี คิดถึงอาจารย์กันทุกคน แต่ละคนก็ได้เกรดป็นที่น่าพอใจ