ความเห็น 1677852

เทคโนโลยีคืออะไร

=Up-To-U=
IP: xxx.172.69.212
เขียนเมื่อ 

กระจอกวะข้อมูลไม่มีประโยชน์