ความเห็น 1676

ระบบและพนักงานในองค์กรต้องเดินไปด้วยกัน..

Michael cat
IP: xxx.144.240.245
เขียนเมื่อ 

ทั้งนี้ คงต้องศึกษาเป็นกรณีๆ ไปนะคะ
ในส่วนของภาคเอกชน ที่ดิฉันได้ทำงานอยู่นั้น  
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบ หรือนำระบบใหม่มาใช้
ในระดับพนักงาน / เจ้าหน้าที่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาในการปรับใช้ค่ะ
อาจมีบ้างที่รู้สึกไม่พอใจ(ตามวัฒนธรรมของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง)แต่ก็บ่นกันเฉพาะวงใน หลังจากนั้นไม่นานก็หมดกระแส และยังไม่เคยพบการต่อต้านค่ะ
เวลาที่มีเรื่องใหม่สั่งการมาจากสำนักงานใหญ่ จะมีบ้างก็คือระดับผู้บริหาร ที่ยังรู้สึกว่าบางส่วนอาจยังเร็วเกินไป หรือยังไม่เหมาะสม  แต่ในที่สุดผู้บริหารเองนั่นล่ะค่ะที่มาคอยจูนความคิดของพวกเราให้ยอมรับกับระบบที่ต้องมีการพัฒนา ดิฉันเลยคิดว่า
ผู้บริหารมีส่วนสำคัญและเป็นแรงผลักดันจริงๆ ค่ะ..


สิ่งที่ดิฉันเห็นอยู่ตลอดเมื่อจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง หรือนำระบบใหม่เข้ามาใช้ คือ
1.   บริษัทจะมีการประชาสัมพันธ์   หรือเกริ่นให้พนักงานทราบก่อน ( เพื่อให้ปรับตัว )หลายเดือนเหมือนกันค่ะ คุยกันแต่เรื่องนั้น ๆ จนบางครั้งพนักงานเองยังอยากเห็นเร็วๆเพราะพูดมานานเริ่มชักเบื่อ  ยังไม่เปลี่ยนซักที  ( ดิฉันคิดว่านี่เป็นวิธีทาจิตวิทยาอย่างหนึ่งได้เหมือนกันนะคะ  คือเรื่องอะไรที่เราพูดกันบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ เราก็จะคุ้นชินกับมันไปในที่สุด เมื่อถึงเวลาเปลี่ยน  ก็ .. อ๋อเหรอ.. เรารู้ตั้งนานแล้วว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ )
2.   มีการอบรมค่ะ   ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับเจ้าหน้าที่ ( แต่เนื้อหาหลักสูตรจะแตกต่างกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบค่ะ )
3.  ทดลองทำให้พื้นที่ตัวอย่างก่อนเป็นอันดับแรก  หลังจากนั้นจึงจัดทำ Plan ขยายผลแจ้งให้แต่ละพื้นที่ทราบก่อนล่วงหน้า   เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม
4.  นำผลที่ได้จากการทดลองในพื้นที่ตัวอย่าง เสนอให้ทุกคนได้รับทราบตลอด เป็นระยะ ๆ
5. หากมีจุดที่ต้องแก้ไข  พนักงานในพื้นที่ตัวอย่างก็ได้แสดงความคิดเห็น  ( ดิฉันถึงบอกว่าระบบควรยืดหยุ่นได้   เพราะหากไม่เสียหายมากนักก็ควรพิจารณาปรับตามคนทำงานบ้าง  คนทำงานจะได้รู้สึกมีส่วนร่วมและรู้สึกดี  มีคุณค่า )


โดยใจความสำคัญ  เมื่อพนักงานได้รับรู้ข่าวสารของการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมในองค์กร   การรู้ตัวอยู่เสมอว่าตัวเองต้องเจอกับอะไรและจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรก่อนล่วงหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลง  ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการพิจารณาค่ะ
ส่วนของภาครัฐ ยังไม่เคยได้สัมผัสเลยไม่แน่ใจว่า จะพอเป็นแนวทางได้หรือไม่ค่ะ..