ความเห็น


ดีจังเลยครับ นี่เป็นการถอดบทเรียนและถ่ายทอดบทเรียนชีวิตไว้แบ่งปันกันเลยนะครับ เป็นวิชา ภาวะผู้นำฉบับประสบการณ์สนาม : Collective leadership from Field and Works lesson เลยทีเดียว เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับเด็กๆ ลูกหลาน คนบ้านนอก และคนรุ่นหลัง มากๆครับ การออกไปทำงานและใช้ชีวิตที่ต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้น คนชนบทและคนบ้านนอกไม่ค่อยมีแหล่งประสบการณ์และผู้ที่จะให้การชี้แนะว่าเรื่องพวกนี้ต้องบ่มเพาะขึ้นมาจากทางผ่านนั่นเอง

ผมเคยได้ยินชาวบ้านและคนทำงานจำนวนมากพูดคล้ายอย่างที่มีคนสะท้อนทรรศนะต่อคุณสมบัติอย่างนี้เหมือนกันต่อคุณหมอกระแส : ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ หมอแมกไซไซและหมออนามัยบ้านนอกจากเมืองพล จังหวัดขอนแก่น ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและรัฐมนตรีของหลายกระทรวง ขอยกตัวอย่างท่านเพราะพื้นฐานท่านเป็นเด็กบ้านนอก ชอบเว้าลาวจนแม้ในปัจจุบัน แล้วก็เป็นท่านหนึ่งที่บุกเบิกริเริ่มสร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาวมากมายอีกท่านหนึ่งด้วย

คนชอบบอกว่าหมอกระแสเป็นคนที่เข้าถึงง่ายเหมือนเดินหาซื้อโอเลี้ยง ผมได้ร่วมงานในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านก็เห็นอย่างนั้นด้วยเช่นกัน เลยก็พอจะสัมผัสได้ว่า 'คุณมีความเป็นคนบ้านนอกดี' อย่างที่คุณสมบัติได้รับจากผู้คนและหน่วยงานต่างๆนั้น สื่อสะท้อนถึงภาวะผู้นำและความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติที่สำคัญ

อาจจะมองเพิ่มอย่างนี้หรือเปล่าครับว่า ครอบคลุมไปถึงความสามารถในการสื่อความเป็นผู้มีอัธยาศัยและความจริงใจ ความเป็นตัวของตัวเอง ที่ทำให้ผู้อื่นสัมผัสได้ว่าเป็นคนไม่มีหนาม ความเป็นคนบ้านนอกบอกถึงการมีความเรียบง่าย จริงใจ ไม่ซับซ้อนต่อผู้อื่น ปรับตัวและอดทน เหมือนกับภาษิตที่ว่า พากเพียรและเข้มงวดตนเอง ผ่อนปรนยืดหยุ่นต่อผู้อื่น เวลาผมเจอคนลักษณะบ้านอกๆอย่างนี้ก็ชอบเช่นกันครับ

แต่ที่สำคัญผมว่า อยู่ที่คุณสมบัติมีความรู้และความสามารถรอบด้านดีครับ เป็นความรอบด้านที่เชื่อมโยงหลากหลาย โดยเฉพาะความเป็นผู้สร้างโอกาสเรียนรู้ได้จากชีวิตจริงอยู่เสมอ คนที่ทำทุกอย่างให้กลายเป็นการเรียนรู้ได้ไปหมดนั้น มักเป็นคนไม่ค่อยมองเห็นแต่ปัญหาเต็มไปหมดเหมือนอย่างคนทั่วไปครับ

ลักษณะอย่างนี้คงทำให้น่าทำงานด้วยสำหรับคนอื่น มันทั้งทำให้ชีวิตมีความเคลื่อนไหวและมีการเรียนรู้เป็นทุนตั้งต้น เรียกว่าไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็เห็นว่าจะต้องได้สิ่งดีๆขึ้นมาอยู่เสมอเมื่อได้ลงมือทำด้วยกัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี