ความเห็น 167443

เอกสาร ข้อมูล ความรู้ ปัญญา และ “สิบความรู้ไม่เท่าหนึ่งปัญญา”

เขียนเมื่อ 
ความรู้ในสมอง ที่ยังไม่เป็นปัญญาในระดับการทำงานจริง  สาเหตุสำคัญของการทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ