ความเห็น 1673070

พระอภิธรรมปิฎก อธิบายอย่างไร...?

phon1289
IP: xxx.67.93.142
เขียนเมื่อ 

กำลังเรียนเรื่อนนี้อยู่พอดี จะใช่ หรือไม่ใช่ ใช่บ้าง ไม่ใช่บ้าง แต่ผมว่าพระอภิธรรมก็สอนให้เรารู้ว่าอะไรดี ไม่ดี อะไรควร และไม่ควรนะครับ