ความเห็น 1670630

ทำอย่างไรถ้ารันโปรแกรมเก่าๆบน Vista และ 7 แล้วขึ้นว่า msvbvm50.dll was not found (kawai 2003)

เขียนเมื่อ 

ยังแก้ไมไ่ด้เหมือนกันครับ แต่ว่ามีเวอร์ชันเก่าลงได้ ถ้าสนใจลองส่งเมล์มานะครับ

เดี๋ยวส่งให้ ^ ^