ความเห็น 16681

ศาลาตกผลึก “ภูมิใจที่ได้เป็น อสม.”

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     เมื่อได้อ่านครบทั้ง 3 ตอนที่ตกผลึก ยอมรับในความละเมียดละไม ไม่อยากจะสรุปอะไรให้เสียอรรถรสที่ Dr.Ka-poom ได้สรุปไว้ เพียงอยากเน้นย้ำว่า อสม.คือเพชรเม็ดหนึ่งที่ล้ำค่าในชุมชน อย่าได้ตีตรา ตีค่าด้วยแบบสอบถาม เพื่อวัดผลได้ทางคณิตศาสตร์ แล้วไปสรุปตัวตนเขาทั้งคนที่เป็นองค์รวมว่าฉลาดหรือไม่...อีกเลย มันน่าเศร้า! (ฝากไปถึง พี่สาว นวก.จาก สสอ.ควนขนุน ให้ได้ถกคิด) หากเราชวนกันมามองผลลัพธ์เชิง Impact ที่ก่อเกิดจากเขา (อสม.) กันดีกว่า ว่าตลอดช่วงเวลาที่กำเนิด อสม.มานี้ เขา (อสม.) ได้ช่วยพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างไรบ้าง เรา (ที่เป็นหมอเล็ก หมอน้อย หมอใหญ่) จะช่วยกันแต่เราโดยไม่มีเขาได้ไหม เคารพเขา ให้เกียรติเขา และรักเขาให้มากขึ้นดีกว่าไหม มองเขาว่าเป็นผู้ร่วมก่อเกิด ไม่ใช่ผู้รับใช้ให้ก่อเกิดเถอะ ช่วยมองเขาเป็นเพื่อน ไม่ใช่ลูกน้อง ลองช่วยกันมองใหม่ คนละไม้คนละมือ