ความเห็น


สวัสดีครับคุณณัฐรดา

บรรยากาศดีมากทีเดียวครับ ผมเห็นแง่มุมดีๆหลายอย่างที่คิดว่าจะค่อยๆเป็นเครือข่ายที่ช่วยกันทำและเรียนรู้ไปกับคนอื่นๆ แล้วจะย่อยด้านที่ผมมองเห็นออกมา เพื่อเสริมกำลังสิ่งที่ผู้คนเขาริเริ่มกันได้ ให้มีการเผยแพร่และขยายผลได้ดีมากยิ่งๆขึ้นครับ

ในส่วนของผมเองนั้น ในฐานะที่เป็นคนจากสังคมวิชาการ ก็คิดว่าน่าจะทำบทบาทแปรประสบการณ์ที่คนเขาได้ลองพิสูจน์ด้วยการทำกันดูในชีวิตจริงนั้น มาสู่การเขียนความรู้ แล้วก็หาวิธีจัดการความรู้ต่างๆเหล่านั้น ให้กลับเข้าไปบูรณาการอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนอีก กลับไปกลับมา  เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในสังคมเมืองอีกแนวทางหนึ่ง

ในแง่ของศิลปะและบทบาทต่อการสร้างความเคลื่อนไหวทางสังคมนั้น ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สุดครับ ผมคิดว่าคนทำงานศิลปะอย่างเช่นคุณณัฐรดาและอีกหลายคน ที่อยากค้นหาการทำงานศิลปะ การใช้ชีวิตในการทำงานศิลปะ และการผสมผสานบทบาทการทำงานศิลปะ ไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับการพัฒนาสังคมในมิติอื่นๆด้วย คงจะสนใจ ซึ่งจากเวทีนี้ก็มีสิ่งผุดบังเกิดให้เห็นและจับต้องได้หลายอย่างที่บอกได้ว่าศิลปะและการจัดการเชิงปฏิบัติการสังคม เป็นปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งเสริมให้เกิดขึ้น

มีคนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่านหนึ่ง จบปริญญาโทจากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์และทำงานส่วนรวมของมหาวิทยาลัยด้วยกันกับผมหลายโอกาสมากว่า ๒๐ ปี เป็นคนมีภาวะผู้นำดี มีจิตสาธารณะ ในกิจกรรมชุมชนและงานส่วนรวมนั้น สังคมรอบข้างมักรับรู้ว่าเขาเป็นพิธีกร เป็นโฆษกกิจกรรมสันทนาการ เป็นนักกีฬาและกรรมการกิจกรรมกีฬาส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน ผมเองก็มีภาพของเขาอย่างนั้น

แต่วันที่เปิดและแสดงงาน เขาก็เดินเข้ามาร่วมกิจกรรมและเดินดูงาน ผมก็ร่วมสันถาวะด้วยความยินดี  พอพาเดินดู เขาก็คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยความสนุก มีเรื่องราวอีกมากมายในความรู้ทั้งทางวิชาการและจากประสบการณ์ชีวิต ที่ผมไม่เคยทราบมาก่อนและเขาก็ไม่เคยมีเวทีได้แสดงตัวตนทางด้านนี้ออกมามากนัก ภาพเขียนเกือบทั้งหมด เป็นตัวกำหนดหัวข้อให้เขาดึงเอาข้อมูลและความรู้จากการตัวเขาออกมาคุย เสวนาได้อย่างสนุก

เมื่อมองอย่างชุมชน GotoKnow ก็พอจะปะติดปะต่อเรื่องราวและสร้างการอธิบายได้อย่างดีว่า ศิลปะและการจัดกระบวนการเรียนรู้สาธารณะในรูปแบบอย่างนี้นั้น สามารถเป็นการจัดการความรู้ และทำให้เกิดกระบวนการอื่นๆขึ้นอย่างบูรณาการไปด้วยได้อย่างไร เช่น ปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้เป็นชุมชนอย่างรอบด้าน การปรึกษาหารือกิจการของชุมชนที่ติดมากับกลุ่มคนที่ร่วมเวที ทั้งแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข นักการศึกษาและครูอาจารย์ ผู้บริหารและคนทำงานท้องถิ่น เครือข่ายคนทำงานการศึกษาทางเลือก มูลนิธิ และกลุ่มองค์กรภาคประชาชน ด้วยบรรยากาศแห่งกัลยาณมิตร แล้วก็ได้ความคิดและแนวปฏิบัติดีๆกลับออกไปทำงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้สังคมและภาคสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยพลเมือง ไปช่วยเสริมสร้างให้เกิดความมีสุขภาวะสาธารณะได้หลากหลายมากยิ่งๆขึ้น เห็นและสัมผัสได้ด้วยตนเองอยู่ครับ

หากมีโอกาสจะเล่าเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมกำลังใจคุณณัฐรดาและหลายท่านที่สนใจทำในแนวอย่างนี้อยู่แล้วอยู่เรื่อยๆตามแต่จะมีโอกาสนะครับ 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี