ความเห็น 166477

ใส่เพลงใน Blog ดี ไม่ดี อย่างไร ?

ถนอมจิตต์ เสนมา เมื่อ ส.17 ก.พ. 2550
IP: xxx.1.13.194
เขียนเมื่อ 

มีความเห็นว่า

*   เพลงทำให้สมองแจ่มใส 

*  ควรเลือกเพลงที่ฟังสบาย ๆ  ดนตรีเบา ๆ ก็ดีนะคะ

*  มีเพลงที่ให้ข้อคิดควรเปิดให้วัยรุ่นฟังบ่อย ๆ

    เขาจะจำได้โดยไม่ตั้งใจ และอาจจะชอบก็ได้