ความเห็น 166339

หัวหมา....กับ...หางราชสีห์

เขียนเมื่อ 

ครูอ้อยค่ะ

ได้อ่านหนังสือหลักการบริหารเจ้านาย หลายส่วนได้นำมาปรับใช้ในการทำงานให้เกิดความเข้าใจร่วมกันได้ เช่น

 1. เข้าใจธรรมชาติความเป็นมนุษย์ให้เที่ยงตรง
 2. จัดฐานะและความสัมพันธ์ที่เหมาะสม
 3. ทำความเข้าใจในภารกิจและกลยุทธ์ร่วมกันเนือง ๆ
 4. สร้างความเชื่อมมั่น
 5. จัดตั้งกระบวนการกลุ่มพวก
 6. แม่นมั่นในหลักกฏหมายและหลักฐานที่ถูกต้อง
 7. กระตุ้นสำนึกคุณธรรมกันเสมอ
 8. สั่งสมผลงานพิเศษที่หาได้ยาก
 9. ประนีประนอมประโยชน์และถนอมศักดิ์ศรีกันเสมอ
 10. ร่วมกิจกรรมอุดมการณ์เนือง ๆ
 11. เป็นพวกเดียวกันเสมอค่ะ

มนุษย์ทุกคน มีความดี ความชั่ว และควมเป็นกลางอยู่ในตนเองค่ะ

ทักทาย ลปรร.กันแต่เช้านะคะ 

ส่งความรักมาให้ทุกวันจ้า