ความเห็น 1662080

"ความมักง่าย"...ทางวิชาการ

เขียนเมื่อ 

"รู้ถูก รู้ผิด รู้ผูก รู้แก้" ขอบพระคุณมากค่ะท่าน ผศ.เพชรากร ... มีความสุขในชีวิตนะคะ