ความเห็น


มองในอีกแง่หนึ่ง ยุคสมัยนี้แล้ว สังคมขยายตัวหลากหลายและสลับซับซ้อนมากครับ ความเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งปรกติ เป็นธรรมชาติและเป็นความเป็นจริงของสังคม ตรงกันข้าม ความพยายามทำให้สังคมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนั้น ก็จะกลายเรื่องผิดปรกติและผิดธรรมชาติที่เป็นจริง

ความเปลี่ยนแปลง ความล่มสลายของโรงเรียน ตลอดจนความล่มสลายขององค์กรและสถาบันในแต่ละช่วงเวลาของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างที่ผมกับพระคุณเจ้าและหลายท่านคุยกันนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพียงกับสังคมไทยครับ ทุกประเทศในโลกก็เป็นไปตามๆกันครับ ดังนั้น การดูว่าเมื่อถึงขั้นของการเปลี่ยนผ่านในช่วงหนึ่งๆแล้ว เราจะพัฒนาตนเองให้คลี่คลายและเปีล่ยนแปลงตนเองให้พอดีและพอเพียงต่อสิ่งใหม่ๆได้อยู่เสมอได้อย่างไร จึงมีความสำคัญมากครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี