ความเห็น 16618

จากงาน 7th HA National Forum (3): Clinical tracer

พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
   อ่านเรื่อง tracer ของ CKO มาสามตอน ทำให้นึกถึงรายการ "กบนอกกะลา" ของช่อง 9 ขึ้นมาทันทีเลยค่ะ
   พี่เม่ยขอเสนอความเห็นสัก 2 ประเด็นค่ะ..
  • tracer ย้อนหลัง..ตามปัญหา..หาสาเหตุของปัญหาให้ครอบคลุมมากที่สุด แล้วแก้ที่เหตุ (เช่นเรื่อง Cryoprecipitate ที่ CKO พูดถึง) อย่างนี้น่าจะเรียกว่า "ย้อนรอย"
  • tracer ไปข้างหน้า..ตามผลสำเร็จ..เป็นการติดตามประเมินผล ว่าสำเร็จแล้วนำไปใช้อะไรได้บ้าง เกิดผลดีมากน้อยเพียงใด (เช่น..เตรียม cryo ได้คุณภาพแล้ว เมื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยแล้วผลการรักษาดีขึ้นไหม ถ้าไม่ดีก็ต้องตามรอยต่อไปว่าเพราะเหตุใด แก้ไขกันต่อไป) อย่างนี้เรียก "สะกดรอย"
ในการพัฒนาคุณภาพงาน น่าจะทำทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกัน...ไหมคะ?