ความเห็น 166165

กุ๊กกิ๊ก ความรู้

เพิ่งกลับจากไปแอบดู อ.ขจิต สอนภาษาอังกฤษให้เด็กโรงเรียนเม็กดำ ได้ความคิดว่า..

ถ้าต้องการเห็นการศึกษารุ่งเรืองก้าวหน้า บุคลากรการศึกษาต้องลงทุน ลงแรง ยอมเหนื่อยเพื่อเด็กๆลูกศิษย์อีกมากนัก

คงเหมือนกับชาวไร่ชาวนา การที่จะได้ผลผลิตดีเขาต้องยอมเหนื่อยยาก ทำการเพาะปลูกด้วยความมานะพยายามอย่างยิ่ง

การศึกษาก็เช่นเดียวกัน ถ้าครูไม่ลงทุน ลงแรงใจ ยอมเหนื่อยเพื่อศิษย์อย่างทุ่มเทแล้ว การศึกษาไทยจะไปแข่งกับประเทศอื่นได้ยาก

ซึ่งก็มีตัวอย่างดีๆ ที่ครูมาช่วยครู เพื่อนครูยอมเหนื่อยยากจัดกิจกรรมดีๆเสริมให้ลูกศิษย์ได้รับโอกาสที่ดี นอกเหนือจากการจัดเรียนสอนเสริมพิเศษเช่นที่เป็นอยู่ทั่วๆไป 

ตามที่ท่านเล่าฮูให้ความเห็นมา มันเป็นอย่างนี้ครับ

เดินหน้าก็ไม่ได้ ถอยหลังก็ไม่ได้  อาการนี้หนักว่าการคิดที่จะเดินหน้าหรือถอยหลังอีกครับ