ความเห็น


สวัสดีครับคุณหมอ ขอบพระคุณที่ให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพนะครับ มีประเด็นที่อยากจะชวนคุยต่อครับ ขออนุญาตแลกเปลี่ยนในสองประเด็นนะครับ 1.ผมว่าพวกเรานักสาธารณสุข มักจะเหมา "ระบบสุขภาพ" ว่าเท่ากับ "ระบบการให้บริการสุขภาพ" ซึ่งหากพิจารณาลึกๆ แล้ว การให้บริการสุขภาพ เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของระบบสุขภาพทั้งหมด ยิ่งกว่านั้น "ระบบการให้บริการสุขภาพด้วยวิธีทางการแพทย์สมัยใหม่" ก็มีพื้นที่ส่วนแบ่งไม่มากนักใน "ระบบการให้บริการสุขภาพ" ทั้งหมด ผมอยากจะเสนอว่าวิธีการจะเข้าใจสุขภาพจะให้รอบด้าน ต้องถอดหัวโขนของความเป็น "นักสาธารณสุข" ออกก่อนครับ ต้องทำใจก่อนว่า ลองสมมติว่า ไม่มีหมอ ไม่มีโรงพยาบาล ไม่มียา ไม่มีสุขศึกษา ฯลฯ ความหมายของสุขภาาพจะเกี่ยวข้องกับอะไร ผมขออนุญาต ยกตัวอย่างวิธีที่นักฟิสิกส์ท่านหนึ่ง ที่มองเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องระบบความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง และการปรับตัวนะครับ ...the holistic view recognizes also that this system is an integral part of larger systems, which implies that the individual organism is in continual interaction with its physical and social environment, that it is constantly affected by the environment but can also act upon it and modify it. ... What is healthy and sick, normal and abnormal, sane and insane, varies from culture to culture. ... To be healthy an organism has to preserve its individual autonomy, but at the same time it has to be able to integrate itself harmoniously into larger system.

[Fritjof Capra 'The Turning Point'  1983]

2. โดยส่วนตัวผมเชื่อว่า สุขภาพ คือ ความสุข ซึ่งในทางพุทธศาสนา สุข คือ ภาวะที่ปราศจากทุกข์ สุขกับทุกข์ไม่ใช่สองสิ่งที่ตรงข้ามกัน สุข คือ ทุกข์ที่น้อยลง เหมือนๆ กับความเย็นคือภาวะที่เราเรียกความร้อนที่น้อยลง

ผมเขียนมุมนี้ คือ สุขภาพ ในฐานะความอุดมคติของความเป็นมนุษย์เอาไว้ใน บันทึกของผมที่

http://gotoknow.org/blog/siam-ohp/72681

หากมีโอกาสเรียนเชิญแวะเยี่ยมกันได้นะครับ

ขอบพระคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี