ความเห็น 1657993

นกน้อยสร้างรังใหญ่

เขียนเมื่อ 

ยังไงก็ขออาศัยรังด้วยคนครับ เผื่อจะเกิดกัลยาณมิตรในการเรียนรู้ โดยเฉพาะงานวิจัยที่ครูประถมกลัวนักกลัวหนา