ความเห็น 1656379

"ความมักง่าย"...ทางวิชาการ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ผมจะพยามยามไม่มักง่ายดังเช่นท่านแนะนำ การให้เกียรติทางวิชาการคือการกล่าวอ้างอิงถึงบุคคลที่เรานำแนวคิดมาเขียนครับ เคยอ่านแผ่นประชาสัมพันธ์ ถ่ายเอกสารอย่างไรจึงจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เขาบอกว่านำไปใช้ทางวิชาการ งานวิจัย ที่มีการอ้างอิงถึงผู้เขียนต้นฉบับ